درباره ما

هوا صنعت تاو به پشتوانۀ بیش از 1 دهه فعالیت مستمر در زمینه تهویه مطبوع، و عرضه بهترین برندهای معتبر جهانی نقشی سازنده و ثمر بخش در جهت ارتقاء کیفیت این صنعت ایفا نموده ایم.
 شهرت شرکت سازنده، کیفیت، بهره گیری از فناوری های نوین، بازدهی بالا، بهینه سازی مصرف انرژی، حفظ محیط زیست و هوشمند بودن تاسیسات، معیار انتخاب و گردآوری محصولات توسط این مجموعه است. ارائه راه حل های مهندسی برای کلیه پروژه های سرمایشی و گرمایشی از یک سو و تنوع و کامل بودن سبد محصولات از قطعات اصلی مانند کمپرسور ،فن ،شیرآلات سیستم تهویه ،کولرهای گازی پنجره ای و اسپلیت تا انواع چیلر، پکیج و دیگ های بخار از سوی دیگر، امکان پاسخگوئی به نیازهای تاسیساتی صنعت ابنیه و شرکتهای صنعتی را با بکارگیری یک یا چند نوع محصول توسط کارشناسان متخصص این شرکت، فراهم نموده است. این شرکت با گرد هم آمدن سه هولدینگ بزرگ تاسیساتی و ساختمانی که هر کدام از موسسان با بیش از 11 سال سابقه کاری در زمینه تاسیسات و عمران از سال 1384 فعال بوده اند، در سال 1395 با به اشتراک گذاری تجربیات و منابع ،مجددا با هدف تضمین کیفیت و اطمینان مشتری تاسیس گردید . رشد و توسعه صنعت و تولید و ساختمان نیازمند توسعه همه ارکان آن می باشد و در این راستا تاسیسات به عنوان بخش زنده هر بنا ، تامین کننده آسایش ساکنین است و در بخش صنعت نیاز تولید کننده را برآورد می نماید. این شرکت با دارا بودن دانش کافی و تجربیات پروژه های متعدد در زمینه مشاوره ، تولید ، تامین و پیاده سازی سیستم های تاسیساتی تهویه ، تبرید و انرژی می تواند با همراهی نمودن مهندسین بخش صنعت ،آرشیتکت و معمار مسؤلیت پیاده سازی پکیج یکپارچه تاسیسات مکانیکی و الکتریکی را بپذیرد.

نیروی انسانی

تولید: 

مهنــدس هــادی نمــرودی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (ســاخت و تولیــد)

خدمات و نگهداری :

مهنــــدس معیــــن کلیایــــی کارشناســی بــــرق قــــدرت، مهندس مرتضی ورمزیار کارشناسی ارشــد مهندســی مکانیــک (تبدیــل انــرژی)

طراحی،فنی و مهندسی:

مهنــــدس هــــادی نمــــرودی کارشناســی ارشــد مهندســی مکانیــک (ســــاخت و تولیــــد) مهنــــدس امیــر عبــاس حســــینی کارشناســی مهندســی مکانیــــک(تبدیل انرژی)

کارشناسی و فروش:

حســــین خواجــــه ونــــد کارشناسی ارشد مدیریــت بازرگانــــی(MBA)، مهنــدس ساســان زری بــــاف کارشناســی مهندســی مکانیــــک سرپرســــت فــــروش تهــــران، مهندس پریســا اســدی کارشناســی معمــاری، مهنــدس علیرضــا پاکــدل کارشناســی مهندســی مکانیــک(سیالات)

مشاور فنی:

مهندس شهاب سجادی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک(تبدیل انرژی)

تحقیق و توسعه:

حســــین خواجــــه ونــــد کارشناســی ارشــد مدیریــــت بازرگانــــی(MBA)، مهندس مرتضی ورمزیــار کارشناســی ارشــد مهندســی مکانیــک (تبدیــل انــرژی)