پروژه اداری- تجاری زعفرانیه

پروژه اداری- تجاری زعفرانیه واقع در خیابان مقدس اردبیلی است که سیستم سرمایش و گرمایش آن به کمک یک چیلر تراکمی هواخنک با کمپرسور اسکرو و یک چیلر تراکمی هواخنک با کمپرسور اسکرال به ظرفیت های 30 و 60 تن تبرید با مشاوره، طراحی و ساخت شرکت هوا صنعت تاو انجام می گردد. وجود میوه فروشی در طبقه همکف باعث ...

 • سرمایشتهویه مطبوع
 • مبدل حرارتی صفحه ایتهویه مطبوع
 • فن اکسیالتهویه مطبوع
 • کمپرسور اسکرالتهویه مطبوع
 • کمپرسور اسکروتهویه مطبوع
 • اواپراتور شل اند تیوبتهویه مطبوع
جزیئات بیشتر

پروژه گراندو

چیلر تراکمی هواخنک به ظرفیت نامی 120 تن تبرید برای پروژه گراندو از گروه ساختمانی نکسا 

...

 • مبدل حرارتی صفحه ایتهویه مطبوع
 • فن اکسیالتهویه مطبوع
 • کمپرسور اسکرالتهویه مطبوع
 • بازیابی حرارتیتهویه مطبوع
 • اواپراتور شل اند تیوبتهویه مطبوع
 • Cooling & Heatingتهویه مطبوع
جزیئات بیشتر

پروژه ژیوار

پروژه ژیوار واقع در منطقه زعفرانیه، پروژه ای اداری- تجاری است که سیستم سرمایش و گرمایش آن به کمک دو چیلر تراکمی هوا خنک به ظرفیت های 50 و 80 تن تبرید با طراحی و ساخت شرکت هوا صنعت تاو صورت می پذیرد.

...

 • مبدل حرارتی صفحه ایتهویه مطبوع
 • فن اکسیالتهویه مطبوع
 • کمپرسور اسکرالتهویه مطبوع
جزیئات بیشتر