صنعت خودرو

خودرو از طراحی اولیه تا آزمایش جاده ای که به مرحله پایان می رسد با  دنباله ای از فرآیندها ساخته می شود. در این مدت برخی از ماشین آلات ساخت باید به اشکال مختلف خنک شوند. طیف کنترل دما از ابزار های ماشین لیزر تا کنترل ترموستاتیک حمام های نقاشی گسترش می یابد.

کنترل دقیق دما در چیلر های ساخته ش ...