صنعت خودرو

خودرو از طراحی اولیه تا آزمایش جاده ای که به مرحله پایان می رسد با  دنباله ای از فرآیندها ساخته می شود. در این مدت برخی از ماشین آلات ساخت باید به اشکال مختلف خنک شوند. طیف کنترل دما از ابزار های ماشین لیزر تا کنترل ترموستاتیک حمام های نقاشی گسترش می یابد.

کنترل دقیق دما در چیلر های ساخته شده هوا صنعت تاو باعث افزایش بهره وری در زمان و چرخه عمر ابزار دستگاه می شود و نیز این امکان را می دهد تا درصد محصولات ناقص و خطر مشکلات زیست محیطی کاهش یابد.

در این زمینه می توان از چیلر های ماش ...