روف تاپ پکیج

1- کمپرسور: در پکیج های تولیدی این شرکت از کمپرسورهای سیلندر پیستونی، اسکرال، اسکرو بنا به شرایط و درخواست خریدار استفاده میگردد.

2-  کویل DX: اواپراتور دستگاه از نوع کویا DX می باشد که از لوله های مسی و فین های آلومینیومی موج دار سینوسی که توسط ماشین اتوماتیک یکپارچه می گردند،ساخته می شود. ...