روف تاپ پکیج

1- کمپرسور : - در پکیج های تولیدی این شرکت از کمپرسورهای سیلندر پیستونی، اسکرال، اسکرو بنا به شرایط و درخواست خریدار استفاده میگردد. 2- کویل DX : - اواپراتور دستگاه از نوع کویا DX می باشد که از لوله های مسی و فین های آلومینیومی موج دار سینوسی که توسط ماشین اتوماتیک یکپارچه می گردند،ساخته می شود. کویل چهار ردیفه با تراکم فین (Fin per inch) 10 Fpi و گام 25*25 می باشد. 3- کویل کندانسوری (Air cooled condenser) : - کویل کندانسوری چهار ردیفه با تراکم فین 12 Fpi و گام 25*25 بوده که فرآیند ساخت آن ...