نمایشگاه‌ها

هوا صنعت تاو راه حل هایی را ارائه می دهد که از قابلیت تطبیق پذیری و قابلیت اطمینان بالایی برخوردار هستند ، این راه حل  برای ساختمان های بزرگ مانند مراکز نمایشگاهی مناسب هستند. همه محصولات برای حداکثر بهره وری انرژی طراحی شده اند ، بنابراین به کاهش هزینه های عملیاتی و از بین بردن تأثیرات مخرب زیست محیطی کمک می کنند.

چرا هوا صنعت تاو همراه مناسبی است؟
طیف گسترده ای از محصولات با ...