تهویه مطبوع
فرایند تبرید در صنعت

تهویه مطبوع صنعت پلاستیک
صنعت پلاستیک

در تولید مواد پلاستیکی با کیفیت با دوام بالا یکی از تأثیر گذار ترین موارد کنترل دمای دقیق از ویژگی های یک دستگاه خنک کندده به حساب می آید...

تهویه مطبوع صنعت خودرو
صنعت خودرو

خودرو از طراحی اولیه تا آزمایش جاده ای که به مرحله پایان می رسد با دنباله ای از فرآیندها ساخته می شود. در این مدت برخی از ماشین آلات ساخت باید به اشکال مختلف خنک شوند. طیف کنترل دما از ابزار های ماشین لیزر تا کنترل ترموستاتیک حمام های نقاشی گسترش می یابد...

تهویه مطبوع صنهت داروسازی
صنعت داروسازی و مواد شیمیایی

در صنایع غذایی صنایع غذایی و آشامیدنی برای کاهش و کنترل مقدار باکتری مواد غذایی و آشامیدنی و فریز سریع مواد غذایی از قبل پخته شده، به خنک کننده های مختلفی برای کنترل دما نیاز می باشد...

تهویه مطبوع صنایع غذایی
صنایع غذایی

در صنایع غذایی صنایع غذایی و آشامیدنی برای کاهش و کنترل مقدار باکتری مواد غذایی و آشامیدنی و فریز سریع مواد غذایی از قبل پخته شده، به خنک کننده های مختلفی برای کنترل دما نیاز می باشد...

تهویه مطبوع ابزارهای ماشین سازی
ابزارهای ماشین سازی

فرآیندهای تولید با ابزارهای ماشین سازی نیاز به کنترل دقیق و پایدار دما دارند...