تهویه مطبوع
خدمات پس از فروش

بینش: ما وجه کالا را می گیریم اما صاحب کالا هستیم سرمایه گذاری در واحد خدمات پس از فروش در مشاغل مختلف می تواند سرمایه گذاری در واحد فروش و بازرگانی را بصورت چشم گیری کاهش دهد. خدمات در صنعت تبرید و تهویه ،خدمات در بخش صنعت و تجارت بسیار حساس می باشد و مسئله سرعت ،دقت و کیفیت حائز اهمیت است. اساسی ترین مسئله مسئولیت پذیری است زیرا هر سیستم الکترونیکی و مکانیکی دارای خطاهایی خواهد بود که وظیفه پشتیبانی آن بعهده فروشنده است