تهویه مطبوع
مبدل های استیل

مبدل ها حرارتی استیل در صنایع گوناگون از جمله صنایع شیمیایی ، غذایی و ... در ظرفیت های مختلف کاربرد دارد که در شکل زیر نمونه پوسته و لوله آن نمایش داده شده است و در صنایع لبنی مورد استفاده قرار می گیرد.در این مدل مبدل حراراتی لوله ها در داخل پوسته استیل قرار می گیرند و انتقال حرارت بین سیال داخل لوله و پوسته انجام می گیرد.شرکت ما توانایی ساخت انواع مبدل های حرارتی استیل با رعایت استاندارد های جهانی برای گوناگون را داراست.