تهویه مطبوع
کندانسور

کندانسور وسیله ای برای تقطیر یک ماده از حالت گاز به مایع از طریق سرد کردن آن است. در این فرآیند گرمای نهان از ماده گرفته شده و به محیط پیرامون انتقال می­یابد. کندانسورها می­توانند براساس طرح­های گوناگون و در ابعاد مختلف، کوچک تا بسیار بزرگ ساخته شوند. برای مثال یک یخچال از کندانسور برای آزاد کردن گرمای داخلی به محیط اطراف استفاده می­کند. کندانسورها در تهویه مطبوع، فرآیندهای شیمیایی صنعتی مانند تقطیر، نیروگاه­های بخار و دیگر سیستم های تبادل حرارت استفاده می شود. در سیستم­های تهویه مطبوع  و سردخانه سه مدل کندانسور هوا خنک، آب خنک و تبخیری استفاده می شود.