رد کردن لینک ها

پروژه اداری- تجاری زعفرانیه

پروژه مرزداران از سه پروژه مجزا در مجاورت یکدیگر تشکیل شده است که مجموعاً 16 مینی چیلر به ظرفیت 6 تن تبرید در این پروژه ها استفاده شده است.

گالری تصاویر محصول