آرشیو دسته بندی: روف تاپ پکیج

روف تاپ پکیج چیست ؟

روفتاپ پکیج

روف تاپ پکیج چیست و چه کاربردی دارد؟ روف تاپ پکیج یکی از دستگاه های تهویه است که می تواند گرمایش، سرمایش، تهویه را انجام دهد. به همین دلیل محبوبیت و کاربرد گسترده ای در ادارات، واحدهای تجاری و… دارد. این دستگاه یک واحد یا یونیت است که بر روی زمین نصب می شود و […]