پروژه مسکونی سعادت آباد

در پروژه سعادت آباد بدلیل وسعت زیاد پروژه از دو چیلر تراکمی هواخنک اسکرو به ظرفیت های ۱۴۰ تن تبرید استفاده شده است.