پروژه مسکونی مرزداران

پروژه مرزداران از سه پروژه مجزا در مجاورت یکدیگر تشکیل شده است که مجموعاً ۱۶ مینی چیلر به ظرفیت ۶ تن تبرید در این پروژه ها استفاده شده است.