پروژه ژیوار

پروژه ژیوار واقع در منطقه زعفرانیه، پروژه ای اداری- تجاری است که سیستم سرمایش و گرمایش آن به کمک دو چیلر تراکمی هوا خنک به ظرفیت های ۵۰ و ۸۰ تن تبرید با طراحی و ساخت شرکت هوا صنعت تاو صورت می پذیرد.