آرشیو برچسب های: خرید هواساز

دستگاه هوا ساز چیست؟

دستگاه هواساز

تاریخچه دستگاه هواساز استفاده از سیستم ها و ساختارهایی مشابه هواسازها به تهویه مطبوع در مصر باستان و قرن دوم در چین باز می گردد. اما به شکل مدرن امروزی، برای اولین بار در قرن هفدهم میلادی ساخته شد. با گذشت زمان و کشف توانایی آمونیاک به عنوان یک عامل خنک کردن هوا، تحول عظیمی […]