آرشیو برچسب های: دستگاه هواساز و انواع آن

هواساز صنعتی چیست؟

دستگاه هواساز صنعتی

سیستم هواساز صنعتی تاریخچه استفاده از سیستم ها و ساختارهایی مشابه هواساز های صنعتی برای تهویه مطبوع در مصر باستان و قرن دوم در چین باز می گردد. اما به شکل مدرن امروزی، برای اولین بار در قرن هفدهم میلادی ساخته شد. با گذشت زمان و کشف پتانسیل آمونیاک به عنوان یک عامل خنک کردن […]