چیلر Flood Tech چیلر هواخنک اسکرو با تنوع ظرفیت از 50 تا 600 تن تبرید می باشد. کندانسور هوایی این چیلر به همراه فن اکسیال دور متغیر موجب کاهش مصرف برق، بهینه سازی فشار کندانسور و بالا بردن راندمان می گردد.

ویژگی ها:

  • تجهیزات ایمنی کامل شامل کنترل فاز، سوییچ های فشار گاز، کلید اختلاف فشار آب و هیتر روغن کمپرسور
  • اواپراتور Shell & Tube با راندمان بالا و افت فشار بسیار پایین
  • استفاده از مبرد R470c با ODP=0 و GWP بسیار پایین
  • شیر انبساط الکترونیکی و شیر دهش و مکش برای تمامی کمپرسورها

تجهیزات قابل سفارش:

  • کیت هیدرولیکی شامل پمپ سانتریفیوژ، منبع انبساط، گیج فشار
  • المنت حرارتی برای پمپ و مخزن ذخیره جهت جلوگیری از یخ زدگی
  • کنترلر CARELL OR DANFOSS برای کنترل دستگاه و امکان اتصال به BMS

تجهیزات قابل سفارش: کیت هیدرولیکی شامل پمپ سانتریفیوژ، منبع انبساط، گیج فشار المنت حرارتی برای پمپ و مخزن ذخیره جهت جلوگیری از یخ زدگی کنترلر CARELL OR DANFOSS برای کنترل دستگاه و امکان اتصال به BMS